Disclamer

De inhoud van deze website, nieuwsbrieven en andere uitingen van Reset foto en design op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en nieuwsbrieven besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Foutjes maken is immers menselijk. 

Als de op Reset foto en design website verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Reset foto en design behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

 

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds wijzigen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reset foto en design is het de gebruiker van deze website niet toegestaan inhoudelijke informatie en beeldmateriaal te gebruiken.