top of page

Disclamer

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam, privé- of zakenadres en e-mailadres nodig zullen hebben. Wij hebben deze nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres en om offertes, brochures en gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door Reset foto en design worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Op pagina's waar persoonsgegevens worden verwerkt maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding om uw gegevens te beschermen.

Wij stellen je hierbij in kennis van het feit dat je het recht hebt de over jou geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien je dit recht wenst uit te oefenen, kun je een e-mail sturen naar resetfotoendesign@outlook.com

bottom of page